Knauf logo
 universal suvaq qarışığı astar qarışığı

KNAUF Rotband-Finish - Üzlük suvaq qarışığı

Rotband-Finiş üzlük suvağı gözəl bir musiqinin donmuş notlarına bənzəyir. Onun işinin nəticəsi – yekun bəzək-tamamlamaya hazır möhkəm, açıq rəngli və hamar səthdir.

Rotband-Finişin səthdə tez qurumasına baxmayaraq, bu üzlük suvaq sıxılma və çatlama vermir. Rotband-Finiş gipsdən betonadək bütün materialların üzərindəki dərin çatların, nahamarlığın bağlanması üçün yaxşı yarayır. Bu, onun dənəvər tərkibi və yapışqanlığı ilə şərtlənir.

Rotband-Finişin daha bir üstünlüyü - əhəmiyyətli qənaətliyidir: onun sərfiyyatı polimer üzlük suvaqlara nisbətən 20% aşağıdır.

 

Rotband-Finişə dair tez-tez verilən suallar. 

Üzlük suvağı bir neçə qatda çəkmək olarmı? 

Siz, tələb olunan qədər sayda qat çəkə bilərsiniz. Lazım olan şey - əvvəlki qatın quruduğundan və bərkidiyindən əmin olmaqdır.

 

Rotband-Finişin üstünlüyü nədədir? 

Rotband-Finişin əsas özəllikləri – onun elastikliyi və üzlük suvağı tək hərəkətlə asanlıqla çəkmək və düzləmək mümkündür. Üzlük suvaq tez quruyur, bu isə vaxta qənaət etməyə, təmir işlərinin gedişini dayandırmamağa imkan verir.

 

Başlıca məsələ barədə qısaca: 

Rəngi: açıq

Saxlama müddəti: 6 ay

Quruma müddəti: 24 saata qədər

Məhlulla işləmə müddəti: 80-100 dəqiqəyə qədər

Sərfiyyat: qatın qalınlığı 1mm olduqda 1 kq/m².

Qablaşdırma: kisə, 30 kq.

Qatın qalınlığı:

Minimal: 0,2 mm

Maksimal: 5 mm

Möhkəmlik:

sıxılmaya 4,2 MPa

əyilməyə 1,3 MPa

Dənəvərinin ölçüsü: 0,2 mm

 

Rotband-Finişlə düzgün üzlük suvaqlamanın üç addımı 

1. Səthin hazırlanması 

Adətən, təmizlənmiş səthdən başlayın. Əsas düz, möhkəm, +50°C-dən aşağı düşməyən temperaturda olmalıdır. Səthi kir, toz və laylanmalardan təmizləməli, betondan taxta qəlib yağlanmasının qalıqlarından kənarlaşdırın. Güclü hopdurmalı səthləri KNAUF-Tifenqrund, beton səthləri isə KNAUF-Betokontakt astar qarışıqları ilə işləmək tövsiyə olunur.

 

2. Üzlük suvaq məhlulunun hazırlanması 

KNAUF-Finiş qarışığını içərisində təmiz soyuq su olan qaba, suyun səviyyəsinədək tökməli (1 kq qarışığa təqribən 0,65-0,7 l su nisbətində olmaqla) və ya, 1 kisə (25 kq/20 kq) təqribən 16-17 l/13-14 l suya), səth üzrə bərabər paylaşdırın. Məhlul 2-3 dəqiqə hopma üçün saxlanmalı, sonra, eynicinsli kütlə alınana qədər şpatelin və ya yavaş sürətlə işlədilən mikserin köməyi ilə qarışdırılmalıdır.

 

3. Üzlük suvaq məhlulunun çəkilməsi 

Üzlük suvaq enli şpatelin köməyi ilə çəkilir, böyük səthlərin üzlük suvaqlanması zamanı sığallayıcı İsveçrə malası ilə işləmək tövsiyə edilir. Məhlulla iş müddəti 90-100 dəqiqə təşkil edir. Qatılaşmış üzlük suvaq məhlulundan istifadə etmək olmaz. Suyun əlavə edilməsi və qarışdırma onun işçi keyfiyyətlərinin bərpasını təmin etmir.

İşi başa çatdırdıqda istifadə olunmuş alətləri və qabları yumağı unutmayın, üzlük suvağın qabda bərkiməsinə imkan verməyin.

 

Rotband peşəkarlarından məsləhət: 

İri, dərin qüsurları iki dəfədən az olmayaraq üzlük suvaqlamaq lazımdır. Qalmış çıxıntıları sumbata kağızı və ya digər cilalayıcı ilə aradan qaldırmağı unutmayın. Hər dəfə qurumadan sonra səthin düzlüyünü yoxlayın.

  Bütün sonrakı işlər (divar kağızlarının yapışdırması, boyama) yalnız material tam quruduqdan sonra yerinə yetirilməlidir. Zərurət olduqda üzlük suvaqlanmış səthi cilalamaq olar.

 

Rotband-Finişlə düzgün üzlük suvaqlamanın üç addımı

1. Səthin hazırlanması

Adətən, təmizlənmiş səthdən başlayın. Əsas düz, möhkəm, +50°C-dən aşağı düşməyən temperaturda olmalıdır. Səthi kir, toz və laylanmalardan təmizləməli, betondan taxta qəlib yağlanmasının qalıqlarından kənarlaşdırın. Güclü hopdurmalı səthləri KNAUF-Tifenqrund, beton səthləri isə KNAUF-Betokontakt astar qarışıqları ilə işləmək tövsiyə olunur.

 

2. Üzlük suvaq məhlulunun hazırlanması

KNAUF-Finiş qarışığını içərisində təmiz soyuq su olan qaba, suyun səviyyəsinədək tökməli (1 kq qarışığa təqribən 0,65-0,7 l su nisbətində olmaqla) və ya, 1 kisə (25 kq/20 kq) təqribən 16-17 l/13-14 l suya), səth üzrə bərabər paylaşdırın. Məhlul 2-3 dəqiqə hopma üçün saxlanmalı, sonra, eynicinsli kütlə alınana qədər şpatelin və ya yavaş sürətlə işlədilən mikserin köməyi ilə qarışdırılmalıdır.

 

3. Üzlük suvaq məhlulunun çəkilməsi

Üzlük suvaq enli şpatelin köməyi ilə çəkilir, böyük səthlərin üzlük suvaqlanması zamanı sığallayıcı İsveçrə malası ilə işləmək tövsiyə edilir. Məhlulla iş müddəti 90-100 dəqiqə təşkil edir. Qatılaşmış üzlük suvaq məhlulundan istifadə etmək olmaz. Suyun əlavə edilməsi və qarışdırma onun işçi keyfiyyətlərinin bərpasını təmin etmir.

İşi başa çatdırdıqda istifadə olunmuş alətləri və qabları yumağı unutmayın, üzlük suvağın bərkiməsinə imkan verməyin.

 

Rotband peşəkarlarından məsləhət:

İri, dərin qüsurları iki dəfədən az olmayaraq üzlük suvaqlamaq lazımdır. Qalmış çıxıntıları sumbata kağızı və ya digər cilalayıcı ilə aradan qaldırmağı unutmayın. Hər dəfə qurumadan sonra səthin düzlüyünü yoxlayın.

Bütün sonrakı işlər (divar kağızlarının yapışdırması, boyama) yalnız material tam quruduqdan sonra yerinə yetirilməlidir. Zərurət olduqda üzlük suvaqlanmış səthi cilalamaq olar.


GizlətməkCopyright © 2013, Knauf